Řeč přímá a nepřímá

Podívej se na video: 

- Přečti si oranžové tabulky z učebnice str. 186 - 193 - okopíruj si je nebo opiš do sešitu gramatiky

- podle následujícího videa si informace ještě jednou zopakuj: 

- učebnice str. 193 cv. 2 napiš do sešitu

- pracovní listy + klíče vložím do moodlu