Ještě tento týden věnujeme "shodě podmětu s přísudkem" :-)

- Zopakujte si, co už umíte - učebnice str. 180

- z následujících trénovacích cvičení si vyber dvě a ty nejdřív napiš do sešitu a až potom klikni na kontrolu (a oprav)

online trénování (nabídka):

- zkus si cvičení: https://www.skolasnadhledem.cz/game/4960 

a tohle: https://www.pravopisne.cz/2015/02/shoda-prisudku-s-podmetem-pro-4-rocnik-16/

- do moodlu vložím delší prezentaci v pdf. verzi - pročti si ji, vyzkoušej si doplnit alespoň některá cvičení a rovnou zkontroluj

- trénuj i tady (vysvětlení + cvičení + klíče):  https://www.zs3chodov.cz/download.php?idx=1726

- zkus si test: http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_133

- a tento testík + procvičování: https://www.mojecestina.cz/article/2010021002-test-shoda-prisudku-s-podmetem-4

- kdo stihne, může trénovat i doplňovačku: https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-1-uroven/7750

- pracovní listy vložím i s klíči do moodlu

+ okopíruj si následující strany z učebnice Čj na další týdny (v té době už budeš mít učebnici odevzdanou) - strany 182 - 193  - po splnění všech cvičení (na konci školního roku) si kopie můžeš rozstříhat na tabulky, které pak nalepíš rovnou do sešitu gramatiky :-)

- společně s odevzdáváním učebnic odevzdejte i čtenářský deník ke kontrole (vrátím vám jej na konci školního roku, abyste do něj mohli napsat o prázdninách další zápis)