Nejprve se znovu podívej na video z minulého týdne a zopakuj si novou gramatiku: 

Tento týden ke kladným větám v čase přítomném prostém přidáme tvorbu otázek a záporu.

- souhrn gramatiky vložím do moodlu - nalep si jej opět do gramatiky

- Poslechni si písničky, rozšiř svoji slovní zásobu, zazpívej si ... Text první písničky si napiš do sešitu. 

Lekce 24

- napiš si slovíčka a nauč se je

- učebnice str. 50 cv. 1 - poslechni si audionahrávku č. 69, čti text a přelož si jej (čti, jako na známky.

- učebnice str. 50 cv. 2 - přečti otázku a vyber správnou odpověď. Do sešitu napiš jednu otázku s kladnou odpovědí a jednu otázku s odpovědí zápornou.

- učebnice str. 50 cv. 3 - těžký úkol :-) Nejdříve si přečti celý text a na všechny otázky zkus vytvořit odpovědi (některé informace si najdi na internetu). Pozor - náš fotbal = kopaná = pro anglicky mluvící země SOCCER. Když řekneš FOOTBALL, budou si myslet, že mluvíš o "americkém fotbalu". -  A teď ten úkol: Zkus do sešitu napsat podobný text (otázky a odpovědi) a jakémkoli jiném sportu.

- učebnice str. 50 cv. 4 - zopakuj si časování sloves - zkus do vět dosadit jiné sloveso (např. like, play ...) a vyčasovat jej

- pro rychlíky video - rozšíření slovní zásoby - sporty:  

- pracovní sešit str. 50 cv. 1 - opakujeme slovíčka (česky i anglicky)

- Prac. seš. str 50 cv. 2 - - podle audionahrávky č. 69 (podle poslechu)  zkus doplnit text, který už znáš z učebnice.

- prac. seš. str. 50 cv. 3 - odpověz na otázky celými větami