Tento týden se budeme věnovat Shodě přísudku s podmětem (my už jsme některé věty zkoušeli - ukazovali jsme si na podmět TY, TI, TA - pamatujete? )

Do moodlu vložím barevné shrnutí gramatiky - Podmět a přísudek a Shoda podmětu s přísudkem - to si vytiskněte (stačí černobíle), nebo opište do sešitu gramatiky.

Podívej se na video a zkoušej doplňovat příčestí minulé:  

Podívej se na vtipné video, aby sis informace lépe zapamatoval: 

- Učebnice str. 169 - 174 - Okopíruj nebo si opiš žluté tabulky do sešitu gramatiky.

- Tak, a teď už se vrhneme na procvičování - učebnice str. 170 cv. 4 - ústně (střední rod),

str. 171 cv. 2 - ústně (ženský rod), str. 173 cv. 2 - ústně (mužský životný rod),  str. 174 cv. 5 - ústně (mužský neživotný rod)

- pracovní listy (+ řešení) vložím do moodlu