Unit 23 - Danův den

- testík slovíček minulé lekce (v moodlu)

  • napiš si a nauč se nová slovíčka - učebnice str. 48 a 49

Učebnice str. 48 cv. 1 - poslechni si audionahrávku č. 66 a zkus celý text několikrát přečíst nahlas                

                  str. 48 cv. 2 - napiš do sešitu vždy otázku a k ní odpověď podle předešlého cvičení nebo podle sebe

Podívej se na video:

Rozšíření slovní zásoby “pro rychlíky”: https://www.helpforenglish.cz/article/2008032606-my-typical-day

Pracovní sešit str. 48 cv. 1  - opakujeme slovíčka (česky i anglicky)

                          str. 48 cv. 2 - napiš čas zobrazený na cifernících slovy ve formě - hodina a počet minut po celé hodině (jako na digitálkách). např. It is five thirty-five. (5:35)

- opakujeme stále sloveso to be - zkus si alespoň některá z těchto cvičení:  https://agendaweb.org/verbs/to-be-exercises.html

 https://agendaweb.org/verbs/to-be-beginners-exercises.html