Dejte si do pořádku všechny sešity! - bude kontrola :-)  (pracovní listy vlepte do sešitů vlepovacích, u cvičení ve školních sešitech koukněte, zda máte datum, stranu a číslo cvičení ….)

Zopakujeme si, co je to: věta jednoduchá, souvětí, podmět a přísudek (holý a rozvitý)

Podívej se na video: 

Roztřiď podmět a přísudek na holý a rozvitý: https://www.skolasnadhledem.cz/game/33

Zopakuj si základní skladební dvojice.

Podívej se na video: 

Zkus si cvičení: https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-1-uroven/750

Podmět a přísudek - učebnice - tabulky ze stran 161 - 165 si okopíruj (nebo opiš) do sešitu gramatiky

Poznáváme podmět (vyjádřený, nevyjádřený a několikanásobný).

Podívej se na video: 

Zkus si cvičení - písemně do sešitu (podtrhni ve větě podmět a přísudek a urči druh podmětu) - pak klikni na kontrolu: http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/podmet2.htm

Celkové shrnutí: podmět (vyjádřený, nevyjádřený a několikanásobný), přísudek (slovesný a jmenný se sponou), shoda přísudku s podmětem. - Nemusíš umět! Ale informace budou na sebe takto navazovat. Budeme je probírat i v 5. ročníku.

Podívej se na video: 


Pracovní listy v moodlu po rozkliknutí.

(vložím i videa)