Začneme nové učivo - Stavba věty jednoduché

Zopakujeme si, jak poznáme větu jednoduchou od souvětí. - Věta jednoduchá má jen jedno sloveso v určitém tvaru. Souvětí spojuje více vět jednoduchých, obsahuje tudíž více sloves  v určitém tvaru.

Podívej se na video: 

Tento týden se naučíme ve větách jednoduchých vyznačovat základní skladební dvojici a další skladební dvojice.

Podívej se na video: 

Vyzkoušej si cvičení: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/stavba-vety/stavba9.htm

Seznámíme se s pojmy podmět a přísudek "holý" a "rozvitý".

Podívej se na video: 

Učebnice str. 159 - opiš si nebo okopíruj tabulky do sešitu gramatiky

                               - cv. 2, 3 a 4 písemně do školního sešitu

Pracovní listy v moodlu po rozkliknutí.

(videa vložím i do části po rozkliknutí ke klíčům a pracovním listům)