Opakujeme slovesa - mluvnické kategorie sloves - osobu, číslo a čas, časování ve všech osobách a časech, sloveso zvratné, slovesný tvar jednoduchý a složený, infinitiv, koncovky příčestí minulého, slovesný způsob - oznamovací, rozkazovací a podmiňovací.

Zopakuj si  co jsou to slovesa, přiřazuj je k obrázkům, vyhledávej a doplňuj do vět, časuj je ... : https://www.zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/slovesa/slovesa1.htm 

Zopakuj si mluvnické kategorie sloves - osobu, číslo, čas: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/mluvnicke-kategorie/cviceni1.htm  a slovesný způsob: http://www.brumlik.estranky.cz/file/1057/zpusoba.htm

Zahraj si "rozřazovačku" podle slovesného způsobu: https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-zpusob-2-uroven/1245

Co jsme se naučili: 

- učebnice str. 155 cv. 1 ústně, cv. 2 písemně, cv. 3 ústně, str.  157 - celé písemně

- pracovní listy (po rozkliknutí v moodlu)