Slovesa -  opakujeme: víme co jsou to “slovesa”, umíme u nich určit mluvnické kategorie - osobu, číslo a čas, umíme sloveso vyčasovat ve všech osobách a časech (přítomném, minulém i budoucím). Poznáme sloveso zvratné (slovesný tvar obsahuje zvratné zájmeno “se” nebo “si”). Rozlišíme slovesný tvar jednoduchý (samotné významové sloveso, nebo sloveso zvratné) a tvar složený (významové sloveso v infinitivu + tvar slovesa být). Víme, co je to infinitiv (neurčitý tvar slovesa u kterého nelze určit osobu, číslo ani čas). Opakujeme i koncovky příčestí minulého (ukazuj si na podmět “ty, ti, ta”).

Nově si "povíme" co je to slovesný způsob. Učebnice str.146 (tabulku opět napsat nebo okopírovat do sešitu gramatiky). Koukněte se na video : 

 

- učebnice str. 146 cv. 4 - ústně

- Toto cvičení nejdříve zkus písemně do sešitu a pak klikni na kontrolu: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa3/zpusob1.htm

Způsob oznamovací (u těchto sloves určujeme i čas) - podívej: 

 

- vyzkoušej si písemně do sešitu a pak teprve klikni na kontrolu:  http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/slovesny_zpusob1.htm

- pracovní list + klíč (po rozkliknutí úkolů v moodlu)