Slovesa - víme co jsou to “slovesa”, umíme u nich určit mluvnické kategorie - osobu, číslo a čas, umíme sloveso vyčasovat ve všech osobách a časech (přítomném, minulém i budoucím). Poznáme sloveso zvratné (slovesný tvar obsahuje zvratné zájmeno “se” nebo “si”). Rozlišíme slovesný tvar jednoduchý (samotné významové sloveso, nebo sloveso zvratné) a tvar složený (významové sloveso v infinitivu + tvar slovesa být). Víme, co je to infinitiv (neurčitý tvar slovesa u kterého nelze určit osobu, číslo ani čas).

  • to vše budeme teď opakovat

  • POZOR na koncovky příčestí minulého (ukazuj si na podmět “ty, ti, ta”)! - tabulky učebnice str. 142 a 143 - přepiš nebo si okopíruj do sešitu gramatiky.

učebnice str. 143 cv. 12 - ústně

                str. 144 cv. 13 - písemně

trénuj online: http://www.diktaty.cz/cj1/index2.php?sekce=19

Jakákoli tři z následujících cvičení si zkus písemně do sešitu a pak oprav podle řešení:

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/slovesa1/index.htm

Zápis do čtenářského deníku - vyfoť a pošli mi e-mailem.

NEMÁM ještě všechny vyfocené čtecí záložky!