Aj: Unit 19

  • učebnice str. 41 cv. 3 - poslech (audionahrávku nahraji do moodlu) - hlasité čtení a překlad vět

  •                 str. 41 cv. 4 - ke každému obrázku napiš jakoukoliv jednu větu (pokud nějaké slovíčko neznáš, zkus jej najít ve slovníku či na internetu) 

  •                 str. 41 cv. 5 - poslechni si a zazpívej si písničku (audionahrávku nahraji do moodlu)

  • učebnice str. 41 - slovní zásoba - napiš a nauč se

  • pracovní sešit str. 41 cv. 4 - opakujeme slovíčka - zapiš anglicky i česky

  •                        str. 41 cv 5 - zájmena HIS (jeho), HER (její), ITS (patřící zvířeti nebo věci)

  •                        str. 41 cv. 6 - Co právě děláš? - všimni si průběhového času (slovesa být a koncovky - ing). Odpověz na otázky podle zadání.

  •                        str. 41 cv 7 - vzpomeň si na sloveso CAN (umět, moci) Odpověz na zadané otázky podle zadání. Vymysli 3 podobné otázky a odpověz na ně.