Aj: Začneme Unit 19

-          Učebnice - Slovní zásoba str. 40 a 41 – napsat (kamkoli) a naučit se

-          str. 40 cv. 1 – trénujeme hlasité čtení a překlad celých vět (audio nahrávku zkusím poslat do e-mailu)

-          str. 40 cv. 2 – napiš otázky a k nim správnou odpověď do sešitu (nebo na papír)

-          pracovní sešit – str. 40 cv. 1 – opakujeme slovíčka (anglicky i česky)

-          str. 40 cv. 2. -  doplňuj do textu podle poslechu (audio 50 – zkusím poslat do e-mailu))  - kontrola podle učebnice

-          str. 40 cv. 3 – vytváříme „průběhový čas“ koncovkou – ing

 trochu zjednodušeného vysvětlení:

Prostý čas popisuje děj, který probíhá neustále nebo opakovaně.

Průběhový čas popisuje děj, který probíhá právě teď.

U času prostého pracujete s pomocným slovesem DO a základním tvarem významového slovesa.

U času průběhového pak s pomocným slovesem BE a významové sloveso má na konci -ING.  Nikdy je však nemůžete kombinovat!

I work

am working

you work

you are working

he works

he is working

she works

she is working

it works

it is working

we work

we are working

you work

you are working

they work

they are working

Jak vidíte, u prostého času pouze přidáte koncové -S ve 3. osobě j. č., jinak se nic nemění. U průběhového času použijete pomocné sloveso BE a ve všech osobách je významové sloveso zakončeno na -ING. (otázky a zápor probírat nebudeme)

-          Zkuste si ústně s různými slovesy ve cvičení č. 3 a pokuste jedno z nich vyčasovat v čase prostém a průběhovém písemně.

-          Pro koumáky jen pro „zajímavost“ – tvoření průběhového času (nemusí umět!!!)

Až budete přidávat koncovku -ing ke slovesu, dejte si pozor na:

1. Koncové – e vypadává:

U sloves, jejichž infinitiv končí na –e, toto – e před přidáním koncovky –ing dáme pryč.

danc- dancing (tancovat), drive - driving (řídit), writ- writing (psát)

NIKOLIV: writeing

SPRÁVNĚ: writing

 POZOR: U sloves končíčích na "ee" nic nevypouštíme. K těmto dvěma "ee" přidáme koncovku -ing.

agree - agreeing (souhlasit), see - seeing (vidět)

 2. Koncové – y zůstává:

U sloves, jejichž infinitiv končí na-y, toto koncové – y zůstává.

cry- crying (brečet), play - playing (hrát), stay - staying (zůstat)

 3. Zdvojení koncové souhlásky

Ke zdvojení koncové souhlásky dochází u jednoslabičných sloves, jejichž poslední dvě písmena jsou: samohláska (a, e, i, o, u) a souhláska.)

swim – swimming (plavat) (sloveso končí na samohlásku "i" a souhlásku "m“)

sit – sitting (sedět) (sloveso mkončí na souhlásku "i" a samohlásku "t")

POZOR

talk – talking (mluvit) (sloveso končí na souhlásku "l" a souhlásku "k". Proto ke zdvojení nedojde.)

VÝJIMKY:

die - dying (umřít)lie - lying (ležet, lhát)

 

   + bonusový pracovní list