Čj: procvičujeme koncovky podstatných jmen rodu mužského

-          Učebnice str. 123. cv. 8 a, b (na papír nebo do sešitu)

-                            Str. 126 cv. 12 a, - ústně, b, - písemně

-                            Str. 127 cv. 14 – napište jen tvary množného čísla a určete vzor podst. jm.

-           + pracovní listy (vybarvovačka + sloupečky)